develop free website

INFIINTARI FIRME
URGENT


INFIINTARI FIRME urgent in Bacau, Neamt, Vrancea, Buzau, Galati, Vaslui, Iasi, Botosani, Suceava, Covasna, Harghita si Brasov.

APELATI LA EXPERIENTA NOASTRA
IN DOMENIUL JURIDIC SI FISCAL, CU INCREDERE !

Infiintare S.R.L.-D.

Procedura de infiintare a unui S.R.L.-D.

Rezervarea denumirii firmei;(Se verifica si se rezerva pe loc la Oficiul Registrului Comertului)

Sediul social al firmei

Poate fi stabilit, in baza unui contract de comodat (folosinta gratuita) sau de inchiriere (folosinta contra cost) incheiat direct cu firma in curs de infiintare. In cazul in care, concomitent cu inmatricularea societatii, se are in vedere deschiderea unui punct de lucru (sediul secundar – o alta locatie fixa) este necesara incheierea unui contract de comodat (folosinta gratuita) sau de inchiriere (folosinta contra cost) incheiat direct cu firma in curs de infiintare. Daca in ambele cazuri folosinta rezulta din incheierea unui contract de inchiriere cu proprietar persoana fizica, este obligatorie vizarea prealabila a acestuia la ANAF.

Declaratie pe proprie raspundere

Declaratie pe proprie raspundere data de asociat unic/unul dintre asociati (in forma autentica – NOTAR) cu privire la sediul social (in cazul in care la adresa unde se stabileste sediul social mai sunt stabilite sediile sociale ale altor societati – OUG 54/2010).

Intocmirea Actului Constitutiv si Declaratiile asociatilor

Actul Constitutiv poate fi autentificat de notar, atestat de avocat sau poate fi intocmit sub semnatura privata. Actul constitutiv poate include maxim 5 grupe de activitate din 3 cifre (de la o grupa cu trei cifre se vor putea trece toate codurile CAEN din 4 cifre).

Declaratiile asociatilor/administratorilor

Pot fi date la notar, in fata unui avocat, sau direct la Oficiul Registrului Comertului.

Specimenul de Semnatura al viitorului administrator al firmei

Poate fi dat la notar, sau direct la Oficiul Registrului Comertului.

Vecinii in cazul sediilor sociale/secundare stabilite intr-un apartament – destinatie de locuinta, va fi necesar acordul vecinilor directi (perete in comun) si al asociatiei de proprietar (Presedinte sau Administrator).

Capitalul social (minim 200 lei)

Trebuie varsat intr-un cont bancar inainte de depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului. Banca va cere Actul Constitutiv semnat si Dovada rezervarii denumirii firmei.

Actele de identitate ale asociatilor si administratorilor

Asociatii si administratorii viitoarei firme trebuie sa depuna in dosar copii ale actelor de identitate.

Formulare si declaratiile privind activitatile desfasurate si formularele aferente (inclusiv un formular tipizat – declaratie intreprinzator debutant) In momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului veti completa o declaratie in care veti specifica lista exacta a codurilor CAEN corepunzatoare activitatilor pe care doriti sa le desfasurati (model_2). In cazul in care firma nu va incepe activitatea chiar din momentul infiintarii, veti complete declaratia model_1.

Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala (originala);

Dosar cu sina cartonat

Procedura prezentata este general valabila, iar in practica pot sa apara si elemente suplimentare specifice fiecarui caz in parte.

Ne găsiți și pe Facebook